empty label

הרב איציק אמיתי

יוסף ואסתר- פורים

הרב איציק אמיתי

הברייתא אומרת "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם", ולומדת זאת מדברי אסתר לאחשוורוש בשם מרדכי. מדוע זו הנקודה שמביאה גאולה? איזה תכונה פנימית זה מבטא? היכן אצל אבותינו מצינו פעולות דומות? בנוסף מה הדימיון המופלא בין סיפור יוסף לסיפור המגילה מלמד אותנו?

מומלצים