empty label

הרב מרדכי וולנוב

לצאת מאזור הנוחות

הרב מרדכי וולנוב

שיעורו של הרב מרדכי וולנוב על ההתמודדות עם האתגרים המלווים את הסטודנטים התורניים. הועבר במסגרת ערב סטודנטים לבוגרי הישיבה, טבת תשפ"ג.

מומלצים