empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת קורח - לחשוב פשוט

הרב מרדכי וולנוב

עולמו של האדם מורכב ממחשבות ורצונות אידאולוגיים ומרגשות רדודים. שני הדברים שזורים זה בזה ומשפיעים אחד על השני. במחלוקת קורח ועדתו היו הרבה אידאולוגיות אך היו גם רגשות שהביאו לבניית האידאולוגיות. נשות החולקים היו דומיננטיות מאד, אשת קורח סחפה את בעלה למחלוקת ואשת און הצילתו. התבוננות בדבריה של אשת און מלמדת אותנו יסודות חשובים לחיים. כדי לזהות את השורש עלינו לחשוב מאד פשוט וכדי להינצל מכישלונות פעמים שעלינו לחשוב בצורה מאד רדודה של מה אני מרוויח ומה יצא לי מזה.

מומלצים