empty label

הרב דני לביא

נרות חנוכה או גמר המונדיאל?

הרב דני לביא

מי ינצח, צרפת או ארגנטינה? יותר חשוב האם נרות חנוכה ינצחו את המונדיאל. איפה הלב שלנו נמצא? מה יותר חשוב לנו? איפה אנחנו רוצים רק לסמן וי ובמה אנחנו רוצים להשקיע ולהדר?

מומלצים