empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וישב וחנוכה - להידחף עם החיים

הרב מרדכי וולנוב

רק לאחר שכלתה הפת וסכנת מוות ריחפה על משפחת יעקב, נענה יעקב בחיוב לבקשת יהודה, ואחי יוסף שבים למצרים. פעמים רבות אנו מגיעים בחיים למצבים בהם אנו 'נדחקים לפינה', המצב של עמידה בפינה אינו נעים ואפילו מאיים אבל טומן בתוכו ישועה ואור גדול. על האדם לנסות להביא את עצמו בעולם המחשבה למצבים בהם הוא כביכול נדחק לפינה וכך הוא ינצל מעמידה במקום ותמיד יהיה במצב של התקדמות. יוסף, ידע שנתינת פתרון לחלום ללא הדרכה מעשית יש בו פגם ומשום כך הוא מייעץ לפרעה על אף שלא נתבקש לעשות זאת. גם כיום יש הרבה אנשים שיודעים לנתח את המציאות, אבל לא די בניתוח המציאות אלא עלינו לקום ולראות כיצד אנו מתקדמים. ביתו של מתתיהו דחקה את האחים לפינה וכביכול הכריחה אותם לצאת למרד, מתוך כך באה ישועה לישראל וחזרה מלכות יתר על מאתיים שנה.

מומלצים