empty label

הרב איציק אמיתי

מוצאי תשעה באב - הנחמה לאחר החורבן

הרב איציק אמיתי

תשעה באב עבר, ועכשיו מגיעה הנחמה: שבע דנחמתא, נחמו נחמו עמי, צריך להתנחם. בשיעור נראה נחמה מכל מיני זוויות: הפיוט לכה דודי שכולו מתוך הפטרות הנחמה, איך אפשר למצוא נחמה בצרה עצמה ואיך כל זה קשור להריסת בתי הכנסת בגוש קטיף תובב"א, אירוע מרכזי בתולדות עמ"י שקרה בשנת תשס"ה חוץ מהגירוש הנורא מגוש קטיף, הנחמה שנאמרה לדורות, פרשיות שבע דנחמתא שאין בהם חטאי עמ"י, ועוד פניני נחמה. השיעור מתוך ספרו של הרב איציק "אוהל מועד" לבין המצרים ותשעה באב, חלק מסדרת ספרי "אוהל מועד" על מועדי ישראל.

מומלצים