empty label

הרב אליקים לבנון

פירוד האידיאות מחיפוש של פרטים

הרב אליקים לבנון

מקור: למהלך האידאות בישראל, פרק ג פסקאות ה ו. כאשר בגלות האידיאה האלוקית התנתקה מהאידיאה הלאומית, ועמ"י היה מפורד, עמ"י חיפש רוחניות אצל הגויים,הע"ז היא קרבת אלוקים שעמ"י חיפש, אבל העוצמה הרוחנית שעמ"י מחפש לא נמצאת בע"ז ולכן הוא לא מסתפק, המצב הלאומי מידרדר ובגלות האידיאה האלוקית הצטמצמה לתורה ודת.

מומלצים