empty label

הרב נעם וידר

קבלת הפנים המחודשת לדוד המלך

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק יט' אנחנו רואים שדוד מקבל הרבה יותר תמיכה ממה שהיה לפני המרד ומבינים שהתמיכה הזאת לא נובעת מפחד אלא מתמיכה אמיתית ושכל סיבת הנפילה היתה רק בעקבות חטאו של דוד.

מומלצים