empty label

הרב נעם וידר

קללת שמעי בן גרא

הרב נעם וידר

שמואל ב', טז פסוקים י_יא הרב חוזר על הסיפור עם ציבא והסביר על תוצאות הסיפור. לאחר מכן הרב מסביר את סיפור שמעי בן גרא.

מומלצים