empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת נח - מימוש עצמי

הרב מרדכי וולנוב

אנו חיים בעולם שמדבר הרבה על מימוש עצמי. ההבנה הרווחת היום שמימוש עצמי היא תנועה מהפנים לחוץ - מציאת נקודה פנימית שבעזרתה אנו מאירים את העולם. מנח אנו למדים שהתנועה היא מהחוץ לפנים - דווקא עשייה של החובה הפשוטה שלנו כלפי משפחתנו, כלפי החברה וכלפי הבורא היא זו שתביא את האדם למימוש עצמי!

מומלצים