empty label

הרב נעם וידר

שרשרת המודיעין של דוד ומתנת ציבא

הרב נעם וידר

שמואל ב', פרק טו הרב פותח בחזרה קצרה על השיעור הקודם ומסביר על שרשרת המודיעין שדוד סידר לבריחה שלו, דוד אף שלח את חושי כיועץ כדי להפר את עצת אחיתופל. בחלק השני של השיעור הרב מסביר מה הסתתר מאחורי מתנת ציבא לדוד.

מומלצים