empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חיי שרה - לדעת להרפות

הרב מרדכי וולנוב

בפרשת חיי שרה אנו נפרדים משתי דמויות מרכזיות - אברהם ושרה. בפרשה זו אנו עדים למימוש ההבטחות - הבטחת הארץ והבטחת הזרע. אברהם קונה קרקע בארץ ישראל ומצווה את עבדו לחפש שידוך ליצחק. שנים רבות חלפו עד שאברהם נותן ביטוי ממשי להבטחה. העיקרון שמנחה את אברהם הוא לא לדחוק את השעה. תפקידנו להתקדם צעד אחר צעד. יש חזון אבל ההתעסקות היומיומית היא אינה בחזון אלא בפרטים הקטנים שלאט לאט בונים את הפאזל. על אף שאין לדחוק את השעה חובתנו לפקוח עין ולראות אם נפתח חלון הזדמנויות שאסור לנו לפספס. אם אדם מתלבט האם הוא דוחק את השעה או מנצל חלון הזדמנויות שיבחן את העמדה הנפשית שלו. התקדמות נכונה באה רק מתוך שלוות הנפש והרפיה ולא מתוך תחושת לחץ.

מומלצים