empty label

הרב איציק אמיתי

עשרת ימי תשובה - על מי אתה עובד?

הרב איציק אמיתי

בשו"ע כתוב שגם אדם שבמשך השנה קונה פת ממאפיות של גויים, שימנע מזה בעשרת ימי תשובה. לכאורה מה פשר ההצגה הזאת? על מי אנחנו עובדים? בשיעור הרב מסביר שזה לחזור אל עצמנו, לראות מה השאיפה הכללית, ולכן בעשרת ימי תשובה תחמיר יותר מהרגיל. בכל הדברים. וגם- מה אומר החיי אדם לאדם שאומר "סה"כ אני דוס ומקפיד על המצוות"?

מומלצים