empty label

הרב נעם וידר

בעל מלחמות

הרב נעם וידר

היום במדינת ישראל יש חשש שביידן מתערב במלחמה והמנהיגים שלנו לא עושים מספיק, אנחנו רואים בכמה מקומות בתנך שגם כאשר המנהיגים היו צדיקים ועשו המון, לא הם אלה שמנהלים את המלחמה אלא הקב"ה מנהל את מלחמה, ויש לו כל מיני דרכים לנהל את המלחמה.

מומלצים