empty label

הרב נעם וידר

תגובת דוד למות אבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב' בשיעור הרב דיבר על ההבדל בין הרצים איך כל אחד בישר לדוד על מות אבשלום ועל תגובת דוד- אבל, בכי וכו'.בנוסף הרב דיבר גם על נזיפת יואב בדוד.

מומלצים