empty label

הרב נעם וידר

גבורה של רוח ה' ובניהו בן יהוידע

הרב נעם וידר

שמואל ב' כג' אנחנו לא מפסיקים לשמוע בתקופה האחרונה על סיפורי הגבורה שהיו בדרום, אנחנו רואים גם בשמואל את גיבורי דוד ועוד סיפורי גבורה בתנך שמתארים גבורה של רוח ה'.

מומלצים