empty label

הרב איציק אמיתי

לקיחת האחריות של יהודה ועניינה של ישיבה

הרב איציק אמיתי

מה הכוונה 'לקיחת אחריות'? מדוע יעקב שלח דווקא את יהודה 'לפניו גושנה'? להצטרפות לקבוצה שקטה של הקלטות שיעורים של הישיבה:

מומלצים