empty label

הרב אליקים לבנון

החזרת תבשיל לאש בשבת

הרב אליקים לבנון

דיני החזרת תבשיל לאש בשבת. האם מותר להחזיר קדירה לאש בשבת? מה האיסורים שיש בזה? איך אפשר לפתור כל אחד מהאיסורים כדי שיהיה מותר להחזיר את התבשיל לאש? מקור: שו"ע, או"ח, רנ"ג, ב'.

מומלצים