empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת קרח - השפעת הסביבה על האדם

הרב איציק אמיתי

במדרש רבה אנו רואים הרבה סיבות לחטאו של קורח. פרשת קורח מלמדת אותנו מאוד מאוד על: השפעת השכנות לאנשים רעים, ומנגד - לאנשים טובים, השפעת הדורות שקדמו לאדם - סבותיו, והשפעת הדורות שאחריו - צאצאיו, הבעייתיות שנוצרת מהשוואת האדם לאחרים ואי השמחה בחלקך, רעת הציניות וההתלוצצות, השפעת אשתו של האדם עליו, ונוראותה של המחלוקת שמשפיעה גם על הדורות קדימה. שנזכה להיות ולחיות בסביבה טובה, ולברוח מכל מחלוקת ולשון הרע!

מומלצים