empty label

הרב איציק אמיתי

עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי

הרב איציק אמיתי

למה צריך לציין את יום הקדיש הכללי? איך זה מביא אותנו להבנה שאנחנו לא באמת יודעים מה זה השואה? בנוסף- סיפורים רבים על השואה האיומה, גבורה של יהודים מתוך כל החושך, ועוד סיפורים מפעימים על נוראות השואה ושמירת המצוות למרות המצב.

מומלצים