empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וישלח - מידת הפחד ודרכי התמודדות

הרב מרדכי וולנוב

יעקב מפחד מהפחד שפחד מעשו. הפחד זו מידה טבעית שקיימת באדם, אך על האדם להזהר שלא לפחד יותר מידי. הפחד המופרז מנטרל ומדכא את כוח החיים. חובתנו להתמודד עם הפחד ולהתנהג במידה זו בצורה מאוזנת ומושכלת. בשיעור זה נעשה ברור מעמיק על מידת הפחד וננסה ללמוד גם דרכי התמודדות.

מומלצים