empty label

הרב נעם וידר

איחוד העם לאחר מרד אבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק יט' בסוף השיעור שעבר ראינו שיואב נכנס אל דוד ואומר לו שיארגן מרד אם לא יצר לדבר אל לב העם. דוד אכן יוצא אל העם אך לא מדבר אל העם - הוא עושה את המינימום כדי שיואב לא יקיים שאת שבועתו. לאחר מכן הרב מלמד איך דוד כמגד כל היגיון מאחד את כל העם ומחזיר את המורדים לחיקו. הוא כ"כ מתאמץ עד כדי שהוא ממנה את שר צבא אבשלום כשר צבאו.

מומלצים