empty label

הרב אליקים לבנון

בחשכת לילה- הפרטים באידיאה הדתית

הרב אליקים לבנון

מקור: למהלך האידאות בישראל, פרק ה. הסיבה שהבית הראשון נחרב, כדי שעם ישראל ירומם את המחשבה וירחיב אופקים ויפתח את שכלו. במצב שעם ישראל יורד לאידיאה הדתית הסכנה גדלה יותר, מכיוון שהדתות האחרות נכנסות יותר וזה גורם לבלבול בקרב העם.

מומלצים