empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מסירות נפש ויום הזיכרון

הרב אליעזר קשתיאל

בכל אירוע בהיסטוריה עמ"י נדרש למסירות נפש. צריך להבין שהעולם יכול לעבוד גם בלעדינו, אבל אם נפעל במסירות נפש - נוכל להשפיע באמת. מתוך כך, מובן היחס בין יום הזיכרון ליום העצמאות ונבין באמת מה צריך לעשות ביום הזיכרון. בנוסף, כמה סיפורים על רס"ן רועי קליין הי"ד ממקור ראשון וקרוב, מהם אפשר ללמוד מהי מסירות נפש אמיתית.

מומלצים