empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת נשא - אדם מחפש להיות רצוי

הרב מרדכי וולנוב

צורך קיומי של האדם להרגיש רצוי בסביבה בה הוא גדל. תופעה של אשה סוטה יכולה לבוא פעמים רבות כאשר היא אינה מרגישה רצויה אצל בעלה. חז"ל ביקרו את מי שדורש כבוד אך שיבחו את מי שמכבד אחרים. הכבוד לאחרים בא לידי ביטוי בנתינת הרגשה טובה. ככל שאדם יכבד את הזולת כך יכבדו אותו אך אל לו לאדם לפעול מתוך אינטרס, כבוד הזולת צריך להיות לשם הזולת ומתוך כך גם האדם יזכה להיות רצוי בסביבה שלו.

מומלצים