empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מידת היסוד - להפוך תוכן לתכונה

הרב אליעזר קשתיאל

יסוד - ברית - נאמנות. עניינה של מידה זו היא להופך את התוכן לתכונה, כלומר שיהיה בטבע נפש האדם.

מומלצים