empty label

הרב אליקים לבנון

חימום על גבי מיחם

הרב אליקים לבנון

מקור: שו"ע, או"ח, רנ"ג, ג'-ה'. ראה שהתבשיל עומד להישרף - מותר להגביה את הסיר. איך מותר שהסיר יהיה על אש גלויה? באיזה טמפרטורה מותר להחזיר את הסיר? מתי יש בעיה של 'מיחזי כמבשל'? מותר להניח דבר לחימום על המיחם? למה עדיף להניח את התמצית על המיחם?

מומלצים