empty label

הרב נעם וידר

בריחת דוד מפני אבשלום

הרב נעם וידר

שמואל ב', פרק טו הרב פתח בהסבר קצר על דין הפילגשים לאחר שדוד חזר לביתו לאחר מכן הרב המשיך לבריחת דוד וכל העם אשר איתו מפני אבשלום. דוד בודק את נאמנותו של איתי הגיתי ולאחר מכן מאשר לו למצטרף לבריחה. לאחר מכן הרב מראה את האכפתיות הגדולה שהייתה לדוד ואת תגובתו בעת הבאת הארון.

מומלצים