empty label

הרב אליקים לבנון

הפיכת האידיאה האלוקית לפרטים

הרב אליקים לבנון

מקור: למהלך האידאות בישראל, פרק ג פסקאות ג ד. לאחר תקופת הזוהר של ימי שלמה, נתעלתה האידיאה האלוקית למרומים והפכה להיות אידיאה דתית המתבטאת רק בפרטים, דבר שהיה חסר בתקופת הנביאים, אך מבטא את ירידתה.

מומלצים