empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת ויצא - להיות רגיש לנקודת המבט של הזולת

הרב מרדכי וולנוב

התורה מעידה על יעקב אבינו שאהב את רחל מלאה ומשמעות הדברים שגם את לאה אהב אך את רחל אהב יותר. אצל לאה, העדפת רחל התפרשה כשנאה, הבורא "מזדהה" עם תחושת לאה ופותח את רחמה. הזדהות רגשית אין משמעותה הסכמה אלא ניסיון להבין. חובת האדם במצבים רבים (זוגיות, חינוך, סביבת מגורים וכדו') לנסות להזדהות רגשית למרות החוסר הסכמה. תחושת ההזדהות יכולה להביא את האדם להתבוננות מחודשת על המציאות. ופעמים גם כאשר האדם 'נעול' על כיוון חשיבה מסוים. התחושה שמזדהים איתו יכולה לעורר אותו לכיווני חשיבה מחודשים. רחל אמנו מזדהה רגשית עם תחושת הבושה של לאה ומוכנה לוותר אפילו על בעלה המיועד לה – יעקב אבינו. יכולת ההזדהות של רחל זיכתה אותה להתפלל על בניה ולעורר עליהם את מידת הרחמים גם במצבים קשים.

מומלצים