empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת בשלח - הבטחות הקב"ה כחיוב עלינו

הרב איציק אמיתי

התורה מזכירה במספר מקומות את האיסור לחזור למצרים. האיסור הזה נלמד מדברי משה לעמ"י לפני שירת הים: "כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם". והרי זה לא נשמע ציווי או חובה אלא יותר כמו ברכה או הבטחה! ללמדנו שכשהקב"ה מבטיח או רוצה משהו - זה הופך להיות חיוב ומצווה עלינו לקיים את רצונו והבטחתו!

מומלצים