empty label

הרב נעם וידר

הגעת שמעי ציבא ומפיבושת אל דוד בדרכו לחזור אל המלוכה

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק יט' בשיעור שעבר הרב סיים בכך שבערך כחצי עם הגיע להמלכת דוד לאחר המרד. בשיעור זה ראינו את שתי הקבוצות הראשונות שהגיעו לדוד בדרכו לארץ. במפגשים אלו אנו מוצאים את תגובות דוד כלפיהם.

מומלצים