empty label

הרב איציק אמיתי

יום פטירת משה רבינו

הרב איציק אמיתי

המן שמח שתאריך ההשמדה נפל בחודש מותו של משה רבינו, אך לא ידע שמשה גם נולד בחודש זה. מה המן חשב שמיתת משה מסמלת? מה מסמלת לידתו?

מומלצים