מבית המדרש

במעגל השנה ופרשיות השבוע - תשפ"ג - הרב איציק אמיתי
במעגל השנה ופרשיות השבוע - תשפ"ג - הרב איציק אמיתי