empty label

הרב איציק אמיתי

עפר ומטמוניות פרשת וישלח

הרב איציק אמיתי

נושא השיעור הוא לא פרשת השבוע וישלח, אלא נושא אחר בעקבות הילולת הבת עין היום ופטירת הרב מרדכי זצ"ל. לפעמים קורים צרות ואסונות פרטיות וכלל ישראליות, צרעת הבית זה לכאורה צרה אלא חז"ל מלמדים אותנו שבהריסת הבית מצאו מטמוניות וזהב אומר ה"בת עין"- יש נגע ויש ענג. הכל תלוי בהסתכלות שלך- כל דבר יכול להיות נגע ויכול להיות ענג. ככה אנחנו בחיינו אם נזכור ונאמין שהכל לטובה כל נגע יהפוך לענג (גם אם לא רואים את זה מיד) גם אם זה היה נראה בהתחלה כנגע.

מומלצים