empty label

הרב מרדכי וולנוב

סדר קדימויות בברכות

הרב מרדכי וולנוב

כל אחד מכיר את הכלל של סדר הקדימות בברכות: 'המג"ע א"ש' - המוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה ושהכל. האם הכלל הזה מדויק ונכון תמיד? מתי נכון להקדים מין שבעה ומתי דווקא את המין החביב יותר? מה בכלל נחשב חביב? מה היתרון של ברכה מבוררת? מהי ברכה מעולה?

מומלצים