empty label

הרב אליקים לבנון

המבט הטוב של עם ישראל על החיים

הרב אליקים לבנון

מקור: למהלך האידאות בישראל, פרק ה. לעומת ה"זיווג המשונה" של הדתות הקיימות היום(עליהם דיברנו בשיעור הקודם), אצל עם ישראל החיים הם טובים, מתוקים, נעימים, ומלאים שמחת חיים..וכן אפשר לשלוט על התאוות עם השכל בלי ליצור סתירה פנימית אצל עובדי ה'. הרב הרחיב בשיעור גם על המבט החילוני, שהוא מלא ייאוש וחסר חיים, ורק דואג לפרט, ולפעמים גם פוגע בעם ישראל בצורה ישירה.

מומלצים