empty label

הרב נעם וידר

תגובת דוד למרד אבשלום ועשר הפילגשים

הרב נעם וידר

שמואל ב', פרק טו דוד שומע על מרד אבשלום ומבין שהוא צריך לברוח ולקבל את הכרעת העם בדבר החלפת המלוכה. בבריחה דוד מזדרז ועל הדך אוסף איתו המון אנשים שהיו מקרוביו ואוהביו. למרות זאת, דוד מחליט באופן תמוה להשאיר עשר פלגשים בביתו בירושלים, למה?

מומלצים