empty label

הרב אליקים לבנון

דיני הטיפול בשבר ופצע

הרב אליקים לבנון

בתחילת השיעור הרב פותח בסעיף כ"ט המדבר על מה מותר לעשות לאדם שנפצע. לאחר מכן הרב מסביר מה הדין לגבי פלסטר, ובסוף השיעור בנושא שבר ופריקה של מפרק. מקור: שו"ע, או"ח, שכ"ט.

מומלצים