empty label

הרב אליקים לבנון

לקט הלכות בנושאי רפואה, הנקה, חליבה, מוקצה, מחתך ועוד

הרב אליקים לבנון

האם מותר לשים פלסטר בשבת? האם מותר להפריד את הפלסטרים אחד מהשני? איך איך אישה מניקה תעשה זאת בצורה נכונה בשבת? כיצד חולבים בהמות בשבת? האם בשר ודגים חיים הם מוקצה? איפה יש גדר שינוי? ומה יעשה אדם שאין לו נייר טואלט חתוך בשירותים? מקור: שו"ע, או"ח, שכ"ט.

מומלצים