empty label

הרב נעם וידר

אמנון ותמר

הרב נעם וידר

שמואל ב' פרק יג. המשפחולוגיה בתחילת הפרק התחילה קצת מסובכת- מי אח של מי? האם דוד אביה של תמר? והאם יכול להיות שדוד התחתן עם אשת יפת תואר? בהמשך אנחנו רואים את עצת יהונדב לאבשלום ויישומה.

מומלצים