empty label

הרב אליעזר קשתיאל

קשייו הפרטיים של עובד ה' - איכה פרק ג'

הרב אליעזר קשתיאל

פרק ג' הוא בלשון יחיד, והוא מדבר על הקשיים שעוברים על עובד ה' הפרטי. אדם מנסה להיות עובד ה' אבל יש לו המון קשיים בדרך והוא לא מצליח להתקדם. למה?

מומלצים