empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת שלח - הדרך לגלות מה תוקע אותנו בחיים

הרב מרדכי וולנוב

המרגלים היו נגררים או גוררים, מוסטים או מסיטים? הסתכלות מחודשת על פרשת המרגלים מלמדת אותנו עד כמה מנהיגות צריכה עמוד שדרה חזק. על המנהיג להוביל את העם ולא להיות מובל. מנהיגות שייכת אצל כל אחד מאתנו, בבית מול הילדים, בעבודה ובעוד מסגרות חיים בהם שותף האדם. על המנהיג להנהיג ולא להיגרר אחר רצון העם. יהושע וכלב רוח אחרת היתה להם. גם בדורנו ניתן לראות כיצד העם מצליח לגרור את המנהיגים למחוזות לא בריאים ולא נכונים על המנהיגים לגלות מנהיגות ולא להיות מובלים אלא מובילים.

מומלצים