empty label

הרב צבי גולדפישר

דברי זיכרון על הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל

הרב צבי גולדפישר

הרב מספר על היכרותו המעמיקה והרחבה עם הרב מרדכי, ומספר על אישיותו וגדלותו העצומה בתורה.

מומלצים