empty label

הרב מרדכי וולנוב

לדעת לתת תחושה טובה

הרב מרדכי וולנוב

רבקה אמנו מקבלת נבואה בתחילת הריונה "ורב יעבוד צעיר". בדרך מיוחדת במינה מצליחה רבקה לנהל את המערכה מאחורי הקלעים ולהגשים את הנבואה מבלי שאיש מהסובבים אותה ירגיש פגוע. רבקה ויעקב, בעבודה משותפת מצליחים "לגנוב" את הברכה שלשיטת יצחק היתה מיועדת לעשו ולהעבירה ליעקב. התבוננות בפסוקים יכולה להביא אותנו להבנה מחודשת בכל פרשיית "גניבת הברכה", הבנה שמלמדת אותנו על התנהלות מיוחדת שתביא אותנו להישגים גדולים בחיים שבת שלום!

מומלצים