empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת פינחס - מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם

הרב איציק אמיתי

הקשר שלנו לאבותינו ואמותינו הוא קשר חזק וממנו אנו חיים. בשבוע שעבר בברכות בלעם ראינו ברש"י שבלעם רואה את עמ"י מיוסדים ע"י האבות והאמהות, בפרשת השבוע ובעוד פרשות אחרות בתורה יש מקרים שהתורה מקשרת מישהו לאבותיו- "פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן". למה לא מספיק לכתוב פנחס? מה מראה לנו התורה בכך? מה הסיבה שבמפקד עמ"י בפרשתנו למשפחת פלוא קוראים הפלואי? מה שיטת יוסף ומה שיטת יהודה בהפצת קדושת ישראל בעולם? ומה אנו לומדים על הקשר בין בנות צלפחד ליוסף הצדיק? שיעור על הקשר העמוק בינינו לבין אבותיו ואמהותיו של כל אחד ואחד ממנו, עד כמה אנו קשורים אליהם, חיים מכוחם, מושפעים מהם וממשיכים את תפקידם בעולם.

מומלצים