empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת לך לך - השפעת החברה על האדם

הרב מרדכי וולנוב

אדם הראשון הושפע מהסביבה לרעה. נח התבדל כדי לא להיות מושפע אך שכח את דורו. אברהם אבינו מחד מתנתק "לך לך" ומאידך אב המון גויים. דרך אברהם אנו למדים כיצד נכון להתנהל בחברה. השפעת החברה על עיצוב האישיות של האדם משמעותית מאד ומחובתו של האדם לבחור לעצמו חברה בריאה ומתוקנת.

מומלצים