empty label

הרב איציק אמיתי

חג שבועות - חתונתם של הקב"ה ועם ישראל

הרב איציק אמיתי

למשפחות רבות יש בבית תמונה מהחתונה של ההורים, מדוע? כדי להזכיר את האהבה שביניהם. חג שבועות הוא יום החתונה של הקב"ה עם ישראל בשיעור הרב הביא מדרשים ומקורות המדברים על מתן תורה כחתונתם של הקב"ה עם עמ"י, ומראים לנו המדרשים כיצד מנהגים רבים שיש היום בחתונות הם בעצם דברים שקרו בהר סיני, עד כדי כך שקובע התשב"ץ שאת כל המנהגים של חתן וכלה אנו למדים ממתן תורה. ועוד מקורות רבים בנושא החתונה של הקב"ה איתנו עם ישראל, עד כמה זאת ממש חתונה לכל דבר. אשרינו עם ישראל שזכינו בחתן כמו הקב"ה! ומזל טוב לעם ישראל שחוגג בחג שבועות הבעל"ט את יום נישואיו ה3,335 עם הקב"ה!

מומלצים