empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת כי תשא- עצמאות אישית

הרב מרדכי וולנוב

לאחר חטא העגל משה מעביר את אהל מועד מחוץ למחנה. העברת האהל אל מחוץ למחנה באה מתוך הבנה שהעם פיתח תלות שלילית באמצעים דרכם עובדים את ה'. חובתנו לפתח תלות אך ורק בריבונו של עולם ולא בשום אמצעי אחר, לא אמצעי מגושם, לא אישיות כריזמטית וסוחפות וגם לא תלות בסדר הרגיל שאנו מכירים. ככל שהאדם יבנה לעצמו עולם פנימי חזק כך הוא ישתחרר מכל התלותיות ובכך יסלול את הדרך להתקרב לבורא.

מומלצים