empty label

הרב איציק אמיתי

את אחי אנוכי מבקש- פרשת וירא

הרב איציק אמיתי

כיצד הגיבו נח, אברהם אבינו, ומשה רבינו כאשר נודע להם שבני דורם בסכנת כליה? האם ועד כמה התאמצו והתפללו על דורם? מבט על גדולתם של גדולי האומה. ואיך כל זה קשור לניצחון הימין בבחירות?

מומלצים